Wardt älskar kreation, men glömmer aldrig din affär

Wardt är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer inom B2B. Vi drivs av starka kreativa idéer, strategiskt tänkande och nära samarbete med kunder som delar våra värderingar. Om du, liksom vi, tror på kraften av en konceptuell idé som baseras på strategiska insikter och datadrivna analyser så borde vi lära känna varandra.

Varför heter vi Wardt?

Det beror på två saker. Dels är det del av vår majoritetsägare Louise Danckwardts efternamn. Dels berättar det vad vi vill åstadkomma; nämligen att hjälpa våra uppdragsgivare att peka ut riktningen vart de ska.

Wardt drivs av nyfikenhet

Vår historia sträcker sig så långt tillbaka som 1963 (tidigare hette vi Sandberg Trygg). En viktig orsak till att vi fortfarande är med och driver B2B-marknadsföringen framåt är vår nyfikenhet. Vi har en ambition att pröva nya tankar, att alltid gå ett steg till, att våga ta både risker och svåra beslut för att nå våra högt ställda kreativa mål.

  • Vi är en jämställd byrå med en kvinnlig majoritetsägare och vd.
  • Vi engagerar oss i frågor som är viktiga, som jämställdhet och lika rättigheter för alla.
  • Vi tar tydlig ställning i branschfrågor och vi skapar en arbetsplats som är hållbar och utvecklande.
  • Och framförallt brinner vi för att arbeta tillsammans med våra kunder för att stärka deras varumärken och affärsmöjligheter.

Wardt Communication är stolt sponsor till Stiftelsen Gundua

Stiftelsen Gundua, som initierades 2006 för att bidra till FNs Globala mål att världens alla barn ska ha möjlighet till skolutbildning, verkar för att bidra till att läs- och skrivkunnighet och den allmänna kunskapsnivån förbättras genom konkreta satsningar på skolverksamhet i ett fattigt jordbruksområde i Ex-Lewa i norra Kenya.

Närmare 1000 barn från förskola till gymnasium utbildas idag i skolan. Under 2022 utökades verksamheten med ett internat för kvinnliga gymnasiestudenter. Stiftelsen Gundua har ett omfattande stipendieprogram för att täcka kostnader för skolavgifter, böcker och andra utgifter för studenterna och har till dags dato skickat drygt 80 elever vidare till genomförd universitetsutbildning. Genom detta program bidrar Stiftelsen Gundua till att förbättra levnadsvillkoren för både studenterna och deras familjer och därmed till även till lokalsamhällets vidare utveckling. Läs mer om Stiftelsen Gundua gunduafoundation.org.

Wardt Communication är sedan många år en sponsor till Stiftelsen Gundua och bidrar på flera olika sätt till Stiftelsens satsningar. I september 2023 besökte Wardt Communication Gundua Schools för att på plats se resultatet av Stiftelsens arbete.

Våra värderingar

Beat yesterday

Vi strävar medvetet efter att ständigt förbättra oss för att göra Wardt Communication kontinuerligt smartare och vassare. Vi drivs av ett nyfiket, öppet, modigt och stöttande sinne. Vår starka strävan är att utmana oss själva, teamet, kunderna och byrån varje dag för att förflytta våra positioner framåt.

Share knowledge

Ensam är inte stark. Ensam kan inte bäst. Det är när vi förenar våra krafter som vi kan ta de riktigt stora stegen. Vi strävar efter att dela med oss av idéer och kunskap till varandra, liksom att lyssna och lära av varandra i förvissningen att det gör oss starkare, modigare och mer kreativa. Vi räds varken att be om hjälp eller att sträcka ut en hand. Vi tar vara på all den kreativitet och kunskap vi tillsammans besitter genom ett kontinuerligt utbyte av idéer och ett stöttande och lärande förhållningssätt.

Show passion

Energi, driv, passion och arbetsglädje. Det vill förmedla varje dag inför kollegor och kunder. Tillsammans delar vi passionen att finna de absolut bästa, mest kreativa och relevanta kommunikationslösningarna för våra kunder. Vi brinner för vår uppgift och för vårt lagarbete.