Wardt Communication är stolt sponsor till Stiftelsen Gundua

Stiftelsen Gundua, som initierades 2006 för att bidra till FNs Globala mål att världens alla barn ska ha möjlighet till skolutbildning, verkar för att bidra till att läs- och skrivkunnighet och den allmänna kunskapsnivån förbättras genom konkreta satsningar på skolverksamhet i ett fattigt jordbruksområde i Ex-Lewa i norra Kenya.

Närmare 1000 barn från förskola till gymnasium utbildas idag i skolan. Under 2022 utökades verksamheten med ett internat för kvinnliga gymnasiestudenter. Stiftelsen Gundua har ett omfattande stipendieprogram för att täcka kostnader för skolavgifter, böcker och andra utgifter för studenterna och har till dags dato skickat drygt 80 elever vidare till genomförd universitetsutbildning. Genom detta program bidrar Stiftelsen Gundua till att förbättra levnadsvillkoren för både studenterna och deras familjer och därmed till även till lokalsamhällets vidare utveckling. Läs mer om Stiftelsen Gundua gunduafoundation.org.

Wardt Communication är sedan många år en sponsor till Stiftelsen Gundua och bidrar på flera olika sätt till Stiftelsens satsningar. I september 2023 besökte Wardt Communication Gundua Schools för att på plats se resultatet av Stiftelsens arbete.

Fler nyheter

Wardt Communication slår rekord och når en omsättning på 47 miljoner

Wardt Communication, en av landets ledande kommunikationsbyråer inom B2B, slår rekord och förväntas nå en…

Läs mer

Wardt Communication gör så här långt sitt bästa år i byråns historia.

Bakom det historiska halvårsresultat ligger byråns utökade fokus på att förstå och tillgodose kundernas behov…

Läs mer

Wardt växer snabbt inom IR

Wardt Communication, som är en av landets ledande kommunikationsbyråer inom B2B, tog för cirka två…

Läs mer