ENVAC

We give smart cities a new depth

Envac är ett av världens ledande företag på automatisk avfallshantering. Det handlar om underjordiska avfallssystem som finns i bostadsområden, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser. Trots sin ledande position hade Envac svårt att hitta nya leads. Deras kommunikation hade tidigare handlat mycket om tekniken och inte om vilka fördelar systemet ger. En annan utmaning var att bolaget har många olika målgrupper som alla drivs av olika argument. Det handlar om arkitekter, byggherrar, kommunpolitiker och inte minst de boende.

För att nå nya målgrupper krävdes en total svängning i kommunikationen. I stället för att prata om tekniken behövde vi lyfta de stora frågorna. Utifrån en digital omvärldsanalys kunde vi identifiera frågor som intresserade och engagerade målgrupperna. Exempelvis ”hur bygger man smarta städer”, ”hur kan trafiken med tunga bilar minskas i bostadsområdena?”, ”hur kan man lösa problemet med skadedjur (råttor) vid överfulla sopstationer eller hur kan man bygga fastigheter smartare och mer effektivt”. Dessa insikter landade i det övergripande budskapet ”We give smart cities a new depth”. Antalet konverteringar ökade med 140% och den organiska trafiken till webbsidan ökade med 36%.

 

ENVAC.SE

You need to consent to statistical cookies to watch videos.

Vill du veta mer?

Henrik Dubois

Senior Advisor +46 735 58 15 12 henrik.dubois@wardt.com