Kulturen lyfter den kreativa kraften på Wardt

Peter Druckers uttryck “Culture eats strategy for breakfast” kunde vara hämtat direkt från Wardt Communication. Här arbetar man med tydliga mål och ger medarbetarna stor personlig frihet att släppa loss sin kreativitet. Och det ger resultat.

– Under pandemin tvingades vi ersätta våra gamla arbetsmetoder med nya och moderna sätt att bygga en stark företagskultur, säger Louise Danckwardt, vd för Wardt Communication. Jag tror på uttalade och ambitiösa mål och att skapa en sund kreativ miljö. Idag har vi en väl balanserad kundportfölj och en lönsam affär vilket ger oss stort utrymme att själva styra vilka kunder vi matchar bäst, fortsätter Louise.

De fysiska kontoren har sagts upp och byråns gemensamma mötesplats är nu på Teams där medarbetarna börjar varje dag tillsammans.
– Vi är måna om våra medarbetare och mäter månatligen vårt ENPS, säger Louise Danckwardt. Det är glädjande att konstatera att vi ligger på 80 på en skala -100 – +100 har så gjort de senaste två åren. Eftersom vi mäter frekvent kan vi snabbt fånga upp om något måste hanteras, fortsätter Louise.

För att stärka den individuella friheten erbjuder byrån personlig utveckling genom coaching på arbetstid.
– Vårt coachingprogram stimulerar kreativiteten, skapar individuell frihet och stärker vår kultur och är mycket uppskattat, säger Lotta Boman, Talent Manager/Performance Coach.

På Wardt arbetar man som en enhet utan något stort avstånd mellan ledningen och medarbetarna. Det leder till att alla är engagerade och arbetar tillsammans mot byråns uttalade mål att bli Sveriges mest kreativa byrå inom B2B.

– Den mytomspunna kreativa kulturen på Sveriges största byråer är känd sedan länge, och jag har självt upplevt kraften i den. Men faktum är att Wardt Communication når ett steg längre, säger copywritern Anders Lidzell. Jag har sällan upplevt en byrå där man är så prestigelös och generös i arbetsgruppen, det är den bästa iden som ska vinna och alla bidrar. Jag är imponerad av att ledningen är så mycket del av byrån och oss andra. Här finns en stor öppenhet, det är ett otroligt viktigt och modernt sätt att arbeta på, fortsätter Anders.

Louise Danckwardt CEO | Managing Partner
Anders Lidzell Copywriter

Fler nyheter

Historiens mest förväntade lågkonjunktur är på ingång.

Sitter du nöjd och tror att det ordnar sig? Life is what happens while you’re…

Läs mer

Sandberg Trygg blir Wardt Communication

Många har längtat efter att ”komma tillbaka till det normala” efter två års pandemisk isolation…

Läs mer

Sandberg Trygg växlar upp med ett breddat erbjudande

Sandberg Trygg fortsätter sin satsning på nya tjänster och adderar nu IR till sitt erbjudande…

Läs mer